Oferta
Oferta

Ładunki niebezpiczne

ADR – jest to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Ładunki i towary niebezpieczne – to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na ściśle określonych prawem warunkach.

Ładunek niebezpieczny jest to każdy towar, który może stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego. Transport ładunków niebezpiecznych jest na podstawie przepisów zabroniony. Przewóz takiego przedmiotu jest dozwolony jedynie na odrębnych warunkach określonych prawem. Są to przepisy umowy europejskiej tzw. ADR, które precyzyjnie regulują warunki bezpiecznego transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Umowa ta jest standardem gwarantującym bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w 42 krajach. Produkty i substancje posiadające cechy materiałów niebezpiecznych muszą być odpowiednio identyfikowane, klasyfikowane i nazwane standardowymi nazwami używanymi w przepisach ADR.

Materiały podzielono na 13 klas zagrożeń, każda pozycja posiada indywidualny numer identyfikacyjny. I tak wyszczególniono:

 • gazy,
 • ciecze zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wybuchowe,
 • materiały, które w kontakcie z wodą wytwarzają gazy zapalne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • pozostałe niebezpieczne materiały i przedmioty.

Materiały te podzielono ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne. Substancje i materiały niebezpieczne występują w stanie stałym, ciekłym i gazowym.

Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym w czasie przechowywania lub transportu może spowodować ogromne ryzyko zachwiania równowagi funkcjonowania organizmów żywych (włącznie ze śmiercią) lub być poważnym zagrożeniem dla środowiska.

Każdy kierowca i wszystkie osoby zajmujące się załadunkiem oraz rozładunkiem ładunków niebezpiecznych muszą zatem posiadać uprawnienia ADR i przejść wcześniej odpowiednie szkolenie, przedsiębiorcy muszą także wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych.

Ładunek niebezpieczny powinien być oznaczony charakterystycznymi pomarańczowymi, odblaskowymi tabliczkami na samochodzie oraz nalepkami ostrzegawczymi. Przewozy towarów niebezpiecznych podlegają kontrolom drogowym przez wszystkie uprawnione służby.

Na nadawcy tego typu towarów leży obowiązek zabezpieczenia ich na czas transportu. Przede wszystkim musi on upewnić się, jakie są wymagania ADR i dopilnować, aby wszystkie zostały spełnione. Wymagana będzie między innymi odpowiednia klasyfikacja oraz dopuszczenie towarów do przewozu. Nadawca musi przekazać również transportującemu wszystkie wymagane dokumenty przewozowe, a także uzyskane zezwolenia.

Potrzebujesz szybkiej pomocy w przewozie ładunków?

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i zorganizujemy dla Ciebie przewozy.

skontaktuj się teraz
Etapy współpracy
Zgodnie z umową

Etapy współpracy

Informacje o transporcie.

Podaj nam informacje kontaktowe, dane dotyczące ładunku i rodzaju pojazdu, którym ma się odbyć transport.

Poczekaj na wycenę.

Zweryfikujemy wszystkie informacje i jeżeli będą wystarczające otrzymasz wycenę. W innym wypadku skontaktujemy się z Tobą.

Gotowe!

Teraz czas na załadunek i podróż Twojego ładunku do miejsca jego destynacji!

Dziękujemy za zaufanie.

Korzyści
Satysfakcja gwarantowana

Korzyści współpracy z KMLogistics

 • wykwalifikowana kadra zarządzająca,
 • wieloletnie doświadczenie pracowników w organizacji przewozów,
 • indywidualna analiza potrzeb Twojej firmy,
 • optymalizacja wszystkich etapów,
 • dobór najefektywniejszego sposobu dostawy,
 • przejęcie wszystkich formalności związanych z transportem,
 • dedykowany wyspecjalizowany spedytor współpracy z Klientem,
 • stały kontakt i automatyczny monitoring statusu,
 • rozbudowana baza doświadczonych przewoźników,
 • ubezpieczenia na przewożony towar od 100 – 500 tyś Euro.

Sprawdź naszą pozostałą ofertę.

Razem z naszymi doradcami dobierz odpowiednie rozwiązanie do twoich potrzeb.

zobacz więcej
Flota
AUTA KONTRAKTOWE

Flota

Korzystamy z szerokiego wachlarza aut kontraktowych. Przez lata działalności udało nam się wyselekcjonować najlepszych przewoźników, którzy dysponują szeroką gamą samochodów o zróżnicowanym tonażu i kubaturze. Zapewniamy dobór najbardziej optymalnej trasy przewozu oraz rodzaju środka transportu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.

prev
next
POJAZDY

Do 3,5 tony DMC

Ładowność do 1,5 tony brutto, długość do 4,95 metra, wysokość do 2,5 metra. Dostępne w sztywnej lub plandekowej zabudowie. Opcjonalnie na życzenie Klienta możliwość organizacji auta z windą.

POJAZDY

Samochody ciężarowe

Ładowność od 1,5 tony do 16 ton. Dostępne w zabudowie plandekowej lub sztywnej (chłodnia i izoterma). Opcjonalnie na życzenie Klienta możliwość organizacji auta z windą.

POJAZDY

Plandeki, firanki – Mega, Zestawy

Ładowność do 24 ton brutto, długość od 13,6 do 15,4 metra, wysokość od 2,7 do 3,1 metra. Możliwość załadunku do 38 palet euro i kubaturze do 100m3.

POJAZDY

Chłodnie i izotermy

Ładowność do 22,5 tony brutto, długość do 13,6 metra, wysokość od 2,5 do 2,65 metra. Zakres temperatur od -22°C co +30°C. Opcjonalnie, na życzenie Klienta: palety EURO na wymianę, wydruki z termografu na załadunku i rozładunku.

POJAZDY

Platformy rozsuwane

Ładowność do 60ton, długość do 35m, wysokość maksymalna do 4,3m. Opcjonalnie na życzenie Klienta przy większych gabarytach wycena indywidualna dla danego ładunku.

Adres biuro

KMG KMLogistics sp. z o. o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz, (piętro V)

Rozliczenia, faktury i płatności

Dane dodatkowe

KMG KMLogistics sp. z o. o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz NIP: 5542970269
pełny kontakt